• 20181025_113621.jpg
 • 20181025_115646.jpg
 • 20181025_121221.jpg
 • 20181025_121840.jpg
 • SAM_6342.JPG
 • slider1.jpg
 • slider10.jpg
 • slider13.jpg
 • tn_Aparatszkoła2012_13_007.jpg
 • WP_20151117_08_48_45_Pro.jpg

Teatralne

CELE GŁÓWNE ZAJĘĆ TEATRALNYCH

 • -przygotowanie uczniów do odbioru przedstawień      teatralnych,
 • -rozwijanie predyspozycji twórczych jak: wyobraźnia, spostrzeganie, myślenie,
 • -uwrażliwienie na dzieło literackie i jego odbiór,     
 • -kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć,
 • -rozwijanie umiejętności pracy w grupie, współdziałania, wzajemnej pomocy,
 • -wyzwolenie w uczniach możliwości kreacyjnych umożliwiających im zabawę w teatr, tworzenie widowisk teatralnych.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczestnik zajęć teatralnych:

 • -potrafi współdziałać w grupie,
 • -rozwija swoje zainteresowania sztuką i kulturą,
 • -wspiera innych w nabywaniu umiejętności i wiadomości z zakresu edukacji teatralnej,
 • -bierze aktywny udział w przydziale i doborze zadań,
 • -dba o poprawną wymowę, dykcję i poprawność językową,
 • -aktywnie wpływa na kształt granej przez siebie postaci,
 • -wdraża własne pomysły podczas projektowania strojów i dekoracji,
 • -wykazuje postawę asertywną,
 • -potrafi wyrażać emocje za pomocą gestu, mimiki i ruchu,
 • -stosuje proste sposoby radzenia sobie z tremą,
 • -dostrzega piękno języka mówionego i pisanego,
 • -angażuje się w życie kulturalne środowiska.

Formy realizacji

 • -przygotowywanie inscenizacji i prezentacja przed publicznością szkolną    i lokalną,
 • -gra z wykorzystaniem znanego tekstu – czytanki, wiersza (dziecko wciela się w postać i odtwarza rolę bohatera),
 • -przedstawienia kukiełkowe (uczestnik zabawy      posługuje się pacynką, sylwetką, lalką)

Ogłoszenia

SP 109 w Warszawie

Zapraszamy na stronę szkoły 

Gazetki świetlicy

 • 100_2933.JPG
 • 100_2934.JPG
 • 100_2937.JPG
 • 100_2938.JPG
 • 100_2942.JPG

Podziękowania

Dziękujemy wszystkim przyjaciołom i sympatykom Świetlicy Szkolnej

tablica przyjaciele swietlicy

Rok  szkolny 2013/2014

Podziękowanie dla mamy Jasia z klasy Ic za przyniesienie gier i pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolnej.

Podziękowanie dla mamy Macieja z klasy Ib za podarowanie kalendarzy.

Podziękowanie dla mamy Antka z klasy III c za ufundowanie nagród dla dzieci uczęszczających do świetlicy.

Rok  szkolny 2014/2015

Podziękowanie dla mamy Mateusza z klasy III c za ufundowanie pomocy dydaktycznej do świetlicy.

Podziękowanie dla mamy Julii z klasy Id za przyniesienie fajnych gier.

Podziękowanie dla mamy Karoliny z klasy I za podarowanie nam super klocków.

Podziękowanie dla taty Oli z klasy 0a za wielkie pudełko klocków do świetlicy.

Podziekowanie dla mamy Macieja z klasy IV b za podarowanie fajnych gier i książek do świetlicy.

Podziekowanie dla mamy Stefana i Jędrka z klasy III a za podarowanie piłki nożnej i pompki z iglą do pompowania naszych piłek. 

Podziękowania dla mamy Dominiki z klasy II d za podarowanie baterii do świetlicy szkolnej.

Podziekowania dla mamy Oliwki z klasy 0b za papier do kolorowanek.

Podziękowania dla taty Tymona z klasy III a za gry i puzzle.

Podziekowania dla mamy Hani z klasy I

Podziekowania dla taty Grzesia z klasy III a za 3 gry do świetliy szkolnej

Podziękowania dla Oskara z klasy Vc za przyniesione gry edukacyjne

Podziękowania dla Basi z klasy I e za przyniesione puzzle

Podziekowania dla Marysi z klasy I b za kolorowy, świecący telefon zabawkowy

Rok szkolny 2015/2016

Podziękowanie dla mamy Łukasz z klasy 6 c za przyniesione gry do świetlicy szkolnej

Podziękowanie dla mamy Jędrka z klasy 4 za przyniesienie gier do świetlicy szkolnej

Podziękowanie dla mamy Sandry z klasy 2 za przyniesienie farb i plasteliny do świetlicy szkolnej

Podziękowanie dla taty Stasia z klasy I a za podarowanie do świetlicy farb do malowania.

Podziękowanie dla taty Adasia z klasy II b za podarowanie do świetlicy flamastrów i pędzli do malowania.

ROK SZKOLNY 2016/2017

Podziękowania dla mamy Marka z klasy II d za puzzle do świetlicy szkolnej

Podziekowania dla taty Adama z klasy III b

Podziękowania dla Darii z klasy VI b 

Podziękowania dla Patrycji z klasy IV c

Podziękowania dla Asi z klasy II c 

Podziękowania dla Rafała z klasy VI c

Podziekowania dla Antka z klasy V c

 

SERDECZNIE  DZIĘKUJEMY

Pisemko Świetlik

Regularnie raz w miesiącu nasza świetlica redaguje pisemko ŚWIETLIK

Styczeń 2019

Luty 2019

Wyróżnienie Świetlik

 

Wyróżniającym się uczniom jak również rodzicom wręczamy odznakę ,,ŚWIETLIK” .

czytaj więcej