• 20181025_113621.jpg
 • 20181025_115646.jpg
 • 20181025_121221.jpg
 • 20181025_121840.jpg
 • SAM_6342.JPG
 • slider1.jpg
 • slider10.jpg
 • slider13.jpg
 • tn_Aparatszkoła2012_13_007.jpg
 • WP_20151117_08_48_45_Pro.jpg

Chór

Chór Szkolny prowadzi pan Piotr Kania.

Program chóru powstał w oparciu o kalendarz imprez szkolnych, wieloletnie doświadczenia i obserwacje podczas pracy z dziećmi, a także potrzeby szkoły oraz literaturę fachową.

Program obejmuje uczniów klas I – VI, jest zaplanowany na dwie godziny tygodniowo.
Daje on możliwość rozwijania zainteresowań uczniów, kształtowania głosu oraz prezentowania własnego talentu na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. Program chóru szkolnego zakłada nie tylko kształcenie głosu, ale także naukę gry na instrumentach perkusyjnych, flecie czy gitarze.

W myśl założeń programowych chór szkolny ma spełniać trzy funkcje:

· poznawczo-kształcącą,
· wychowawczą,
· użytkową.


Według programu uczniowie poznają pieśni i piosenki, kształtują umiejętności wokalne, uczą się współpracy w grupie i prezentacji poznanych utworów.
Cel główny
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych uczniów.

Cele szczegółowe

1. Kształtowanie głosu dziecięcego i umiejętności posługiwania się nim.

2. Kształtowanie słuchu muzycznego oraz rozwijanie wrażliwości intonacyjno-emisyjnej.

3. Wyposażenie uczniów w podstawowe wiadomości i umiejętności w zakresie śpiewu.

4. Wyrabianie umiejętności artystycznego wykonywania pieśni chóralnej i kształcenie umiejętności nadawania pieśni indywidualnego wyrazu interpretacyjnego.

5. Rozwijanie uczuć patriotycznych poprzez prawidłowy dobór i wykonywanie repertuaru.

6. Wdrażanie uczniów do aktywności twórczej i kulturalnego wykorzystywania czasu wolnego.

7. Kształcenie umiejętności współżycia w zespole oraz odpowiedzialności za poziom i wyniki jego działalności.

8. Dostarczanie przeżyć estetycznych szerokim kręgom młodzieży i dorosłych.

9. Przyczynianie się do wzbogacania życia kulturalnego szkoły i środowiska.

10. Opanowanie różnorodnego repertuaru związanego z kalendarzem imprez szkolnych.

11. Organizowanie występów podczas imprez szkolnych.

12. Przygotowanie zespołu do udziału w różnego rodzaju imprez środowiskowych.
 

 

Treści programowe

· Słuchanie utworów muzycznych

· Uczestniczenie w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych

· Poznawanie terminów muzycznych

· Ćwiczenia emisyjne, ćwiczenia artykulacyjne

· Ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia przepony

· Ćwiczenia dykcji· Nauka na pamięć piosenek i pieśni

· Przygotowanie piosenek na uroczystości szkolne

· Występy przed publicznością

· Nauka gry na flecie melodii piosenek

· Dobieranie akompaniamentu do poznanych piosenek

· Interpretowanie poznanej muzyki

Rozkład materiału wg kalendarza imprez szkolnych

Wrzesień

· Zapoznanie uczniów z programem i działalnością chóru szkolnego
· Ćwiczenia emisyjne
· Nauka hymnu szkolnego
· Dobór repertuaru na uroczystość z okazji Święta Edukacji Narodowej

Październik

· Ćwiczenia rytmiczne
· Nauka piosenki na Dzień Nauczyciela
· Nauka piosenki Nasza Pani
· Występy na uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela
· Dobór repertuaru na uroczystość z okazji Święta Niepodległości

Listopad

· Ćwiczenia dykcji
· Nauka pieśni Rota
· Nauka piosenek legionowych, np. Piechota
· Występy na uroczystości z okazji Święta Niepodległości
· Dobór repertuaru na Jasełka i Wigilię Szkolną

Grudzień

· Nauka kolęd Lulajże Jezuniu, Gdy Śliczna Panna, Jezus Malusieńki, Przybieżeli Do Betlejem
· Nauka piosenek o tematyce świątecznej
· Nauka gry na flecie kolędy Lulajże Jezuniu
· Występy na Jasełkach Szkolnych

Styczeń

· Ćwiczenia oddechowe
· Nauka piosenki Przy Kominku
· Nauka piosenki: Pada śnieg, Hu hu ha nasza zima zła
· Nauka gry na flecie utworu Sto Lat

Luty

· Ćwiczenia emisji i barwy głosu
· Słuchanie muzyki Cztery Pory Roku Vivaldiego Zima
· Nauka kanonu Wiosna
· Nauka piosenki Tu Wszędzie Jest Moja Ojczyczna

Marzec

· Ćwiczenia oddechowe
· Nauka piosenek mazurskich
· Dobór repertuaru na Święto Szkoły
· Nauka akompaniamentu na instrumentach perkusyjnych

 

Kwiecień

· Ćwiczenia dynamiczne
· Nauka piosenek góralskich Hej Bystra Woda, W Murowanej Piwnicy
· Nauka akompaniamentu na flecie i instrumentach perkusyjnych

Maj

· Ćwiczenia wokalne
· Występy na apelu z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
· Występy na uroczystości z okazji Święta Szkoły
· Dobór piosenek na zakończenie roku szkolnego

Czerwiec

· Nauka piosenek Wakacyjne Spotkania, Lato z Komarami, Lato, Przyjdzie Rozstań Czas
· Występy na uroczystości Zakończenia Roku Szkolnego

 

Położono szczególny nacisk na rolę muzyki w życiu człowieka. Efektem podjętych działań będzie prezentacja dorobku artystycznego uczniów w czasie uroczystości szkolnych.

 

Ogłoszenia

SP 109 w Warszawie

Zapraszamy na stronę szkoły 

Gazetki świetlicy

 • 100_2933.JPG
 • 100_2934.JPG
 • 100_2937.JPG
 • 100_2938.JPG
 • 100_2942.JPG

Podziękowania

Dziękujemy wszystkim przyjaciołom i sympatykom Świetlicy Szkolnej

tablica przyjaciele swietlicy

Rok  szkolny 2013/2014

Podziękowanie dla mamy Jasia z klasy Ic za przyniesienie gier i pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolnej.

Podziękowanie dla mamy Macieja z klasy Ib za podarowanie kalendarzy.

Podziękowanie dla mamy Antka z klasy III c za ufundowanie nagród dla dzieci uczęszczających do świetlicy.

Rok  szkolny 2014/2015

Podziękowanie dla mamy Mateusza z klasy III c za ufundowanie pomocy dydaktycznej do świetlicy.

Podziękowanie dla mamy Julii z klasy Id za przyniesienie fajnych gier.

Podziękowanie dla mamy Karoliny z klasy I za podarowanie nam super klocków.

Podziękowanie dla taty Oli z klasy 0a za wielkie pudełko klocków do świetlicy.

Podziekowanie dla mamy Macieja z klasy IV b za podarowanie fajnych gier i książek do świetlicy.

Podziekowanie dla mamy Stefana i Jędrka z klasy III a za podarowanie piłki nożnej i pompki z iglą do pompowania naszych piłek. 

Podziękowania dla mamy Dominiki z klasy II d za podarowanie baterii do świetlicy szkolnej.

Podziekowania dla mamy Oliwki z klasy 0b za papier do kolorowanek.

Podziękowania dla taty Tymona z klasy III a za gry i puzzle.

Podziekowania dla mamy Hani z klasy I

Podziekowania dla taty Grzesia z klasy III a za 3 gry do świetliy szkolnej

Podziękowania dla Oskara z klasy Vc za przyniesione gry edukacyjne

Podziękowania dla Basi z klasy I e za przyniesione puzzle

Podziekowania dla Marysi z klasy I b za kolorowy, świecący telefon zabawkowy

Rok szkolny 2015/2016

Podziękowanie dla mamy Łukasz z klasy 6 c za przyniesione gry do świetlicy szkolnej

Podziękowanie dla mamy Jędrka z klasy 4 za przyniesienie gier do świetlicy szkolnej

Podziękowanie dla mamy Sandry z klasy 2 za przyniesienie farb i plasteliny do świetlicy szkolnej

Podziękowanie dla taty Stasia z klasy I a za podarowanie do świetlicy farb do malowania.

Podziękowanie dla taty Adasia z klasy II b za podarowanie do świetlicy flamastrów i pędzli do malowania.

ROK SZKOLNY 2016/2017

Podziękowania dla mamy Marka z klasy II d za puzzle do świetlicy szkolnej

Podziekowania dla taty Adama z klasy III b

Podziękowania dla Darii z klasy VI b 

Podziękowania dla Patrycji z klasy IV c

Podziękowania dla Asi z klasy II c 

Podziękowania dla Rafała z klasy VI c

Podziekowania dla Antka z klasy V c

 

SERDECZNIE  DZIĘKUJEMY

Pisemko Świetlik

Regularnie raz w miesiącu nasza świetlica redaguje pisemko ŚWIETLIK

Styczeń 2019

Luty 2019

Wyróżnienie Świetlik

 

Wyróżniającym się uczniom jak również rodzicom wręczamy odznakę ,,ŚWIETLIK” .

czytaj więcej